Media

2023 April Amsterdam magazine

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/adam_krant_april_2023_nieuw-west2%20(3).pdf

2022 Juni

2022 Juni

GEZICHTEN VAN
GEUZENVELD
Een reizende fototentoonstelling door Catharina Gerritsen

15 portretten van mensen op de plekken in de buurt die belangrijk voor hen zijn. Een variatie aan individuen, die samen het gezicht vormen van Geuzenveld.

https://www.parool.nl/ps/fotograaf-catharina-gerritsen-portretteerde-de-mensen-die-geuzenveld-geuzenveld-maken~b818b23a/?fbclid=IwAR2h2y-Lb_GAt66AVAC7Y5UoK4OoT7qrXE9Xm9o5A9Xhg8OSMJT8XosjPH4&referrer=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F


Eén van de portretten is Edith Otten die als buurtgenote en liefhebber van de Heemtuin in 2013 werd gevraagd door oud-beheerder William, die in 2014 met pensioen ging. Gevraagd om betrokken te blijven en zorg te dragen voor de Heemtuin. Ingewerkt via een leerstage van een jaar door William via een participatie traject. Dit werd vervolgd in een baan en was 2 jaar coördinator op de Heemtuin via de gemeente. In 2016 werd de Stichting opgericht en is ze tot op heden actief als voorzitter en geeft ze les in natuureducatie.

2020 – 45ste Jubileumjaar artikel Stadsdeel Nieuw west

Stadsdeel Nieuw-West Amsterdam

pdsnroSoett 46139u1270i857f0cu fa8g297281601l2l0hmitujg8i5l0  · Amsterdam  · 

#ThrowbackThursday

Deze zomer bestaat de Heemtuin 45 jaar!🥳 Hier zie je bedenker en oud-beheerder William Frohn in 1990. Ondertussen is de Heemtuin een twee hectare groot, een afwisselend gebied van bos, veengrond, vennetjes, oevers, rietlanden, heidelandje en mergelheuvel ontstaan.

Op die manier hebben bewoners van Nieuw-West een stukje natuur vlakbij huis. De locatie wordt ook vaak educatief ingezet, zodat stadskinderen meer van de natuur kunnen leren.

📷 Stadsarchief Amsterdam

— bij Stg. Heemtuin Sloterpark en het Ruige Riet.

https://www.facebook.com/NieuwWest/photos/pb.100069181030751.-2207520000./3403686269662234/?type=3

2019 – Filmpje op Youtube

2018 Januari – Amsterdam Magazine

2017 December – Amsterdam Magazine

https://issuu.com/movement1537/docs/2._nieuw-west_-_18_december_2017/10?ff=true


2017 December – Westerpost –

Grote renovatie stadsdeel in samenwerking met Stichting Heemtuin en vrijwilligers!

2017 November – Vrijwilligers centrale Amsterdam

2017 September – Seizoensviering Herfst Heemtuin en De Natureluur

.

2016 Seizoensviering Zomer

2016 Filmpje Heemtuin Sloterplas met buurtgenote Edith…..door Marit Vreeswijk opdracht filmopleiding

2015 – 40 jarige jubileum Heemtuin

2015

40 jarig Heemtuin jubileumboek

Geschreven door Edith Otten in, tevens adoptieterrein voor afstudeer project bij IVN natuurgidsenopleiding

Digitale versie 40 jarige jubileumboek

2014 Maart – Vereniging Vrienden van de Sloterplas

Zaterdag 10 mei afscheidsrondleiding Heemtuinbeheerder William Frohn29 maart 2014 Bijna veertig jaar geleden begon hij met het opbouwen van de heemtuin Sloterpark. Nu moet hij loslaten. Per 1 juni gaat hij met pensioen. Het zal voor hem, maar ook voor ons flink wennen zijn. Goh, ja, jeetje, vaak nog zullen we denken, konden we dat William nog maar eens vragen.Speciaal voor de Vrienden van de Sloterplas geeft hij nog een afscheidsrondleiding door zijn paradijs, zijn mediatief stiltecentrum waar de natuur ons herbront en weer nieuwe energie en gedachten geeft voor het leven daarbuiten. Hopelijk stopt dat 1 juni niet, maar het zal vast anders worden.Zaterdag 10 mei om 13:00 uur kunt u mee met hem door de heemtuin en het Ruige Riet. Dit keer samen met Edith Otten. Kom William bedanken voor zijn werk.U hoeft geen waadpak aan, wandelschoenen zijn wel handig. En wilt u vast in de stemming komen, kijk dan dit filmpje waarin William vertelt over zijn favoriete boom, Tekst en beeld Wouter van der Wulp P.S. Kunt u zaterdag 10 mei niet, wandel dan 11 mei mee met Hans Kaljee tijdens het Bea-Schwarz-lentesneeuwfestival. Lees ook:Heemtuin Sloterpark opgeknapt 2013
Paddestoelen in de heemtuin 2012
Historische vondst in Sloterpark 2012
Heemtuin bedreigd door bezuinigingen?
 2011
Heemtuin ìs William Frohn 2011 (pdf)

http://www.vriendenvandesloterplas.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=297&Itemid=1&fbclid=IwAR182yseT5d6VZMrbeZnJVJ-5RtRRTh53OCPedTde4NAZ-ZM8Y484KZWdU8

Verslag afscheidsrondleiding schepper
Heemtuin William Frohn op 10 mei
In de stromende regen leidde William ons
rond en vertelde over de totstandkoming van
de Heemtuin. Hoe hij het gebied 40 jaar
geleden had aangetroffen en hoe hij het in de
loop van de jaren heeft opgebouwd tot
gebiedjes met elk hun eigen biotoop.
Ook wees hij de bomen en plekken aan die
hem een spirituele beleving bezorgen. In zijn
rondleidingen heeft hij altijd geprobeerd dat
gevoel over te brengen op zijn bezoekers.
Vaak in de vorm van gedichten.
Na afloop in De Drijfsijs waren het zijn fans,
leden van de VVS, die hem verrasten met
poëzie en proza. Wouter van der Wulp droeg
een, in de laatste regels aangepast, gedicht
voor van Jacques Perk
en Wouter Heukelom, las een toepasselijk
stukje voor uit De kleine Johannes van
Frederik van Eeden.
In een korte toespraak benadrukte de voorzitter dat de VVS pal zal staan voor het
behoud van de Heemtuin. Als ons eerste
Erelid zal William onze Nieuwsbrief blijvend
worden toegestuurd.
Inmiddels zijn er goede afspraken gemaakt
met het stadsdeel over het behoud en het
beheer van de Heemtuin.

http://www.vriendenvandesloterplas.nl/images/nieuwsbrieven/nieuwsbrief%20nr.%2044%20-%20juni%202014.pdf

2014

Mooie foto van oud Heemtuinbeheerder William Frohn won vorig jaar gedeelde 3 plaats fotowedstrijd!

2014 Juni

2012 Oktober Buurttelevisie Nieuw-West

2000 Januari

2000 – 25ste Jubileumjaar Heemtuin https://www.facebook.com/media/set/?set=a.598628253562785&type=3

1990 – William-Frohn in de Heemtuin – Foto F. Busselman

1976 – William-bij-de-Heemtuin

1974 – Augustus – Beschrijving Luchtfoto van Slotermeer met het Sloterpark, gezien naar het zuiden

Met rechts in het midden het begin van de Heemtuin met het beschermde vogeleiland. En rechts het Ruige Riet.

Midden voor de Bierens de Haanstraat, links voor de Plutarchusstraat en Platostraat. Dwarsover de Westoever (sinds 1974 President Allendelaan), met het Sloterparkbad aan de Sloterplas. Rechtsboven de hoogbouw aan Vrijzicht en Meer en Vaart. Rechtsonder de omgeving Thomas van Aquinostraat en Wessel Gansfortstraat.

Collectie Archief van de Dienst Ruimtelijke Ordening en rechtsvoorganger: foto’s