Ruige Riet

Natuureiland het Ruige Riet (met zijn 14,3 hectare) verschilt hierin, het is een ruig gebied waar de begroeiïng en onderhoud aan de natuur wordt overgelaten en waar minder verschillende soorten groeien.

Foto: Smartland.nl